content top

Boomstronk verwijderen en bomen kappen in de winter?

Boomstronk verwijderen in de winter?

In het winterseizoen worden er veel bomen gekapt. Omdat er dan geen bladeren aan de bomen zitten, is het veel eenvoudiger om bomen te kappen dan wanneer ze vol in het blad staan. De bomenkapper of boomverzorger heeft beter overzicht en de takken zijn door het ontbreken van blad veel lichter hanteerbaar waardoor het kappen van de boom makkelijker is uit te voeren. Maar belangrijker is dat het volume aan takken bijna de helft kleiner is wanneer er geen blad aan zit. Daardoor kan het kappen van een boom soms wel veertig procent schelen in arbeidstijd en afvoerkosten en dus ook in de prijs die de klant moet afrekenen.

Uw boom laten weghalen in de wintermaanden is dus aanzienlijk voordeliger dan wanneer de boom vol in het blad staat. Een bijkomend voordeel is dat de tuin en beplanting rondom de boom in de wintermaanden minder kunnen beschadigen en zich in het voorjaar makkelijk herstellen. Het valt dan vaak aan halverwege de lente al niet meer op dat er in de winter nog een boom heeft gestaan omdat de beplanting de open plek reeds dicht heeft gegroeid.

Niet alleen bomen kappen maar ook het verwijderen van boomstronken met een stronkenfrees kan gewoon doorgaan in de winter. Sneeuw en regen zijn de enige omstandigheden die worden overgeslagen voor boomstronk verwijderen. Sneeuw belemmert het zicht voor de bediener en de machine heeft onvoldoende grip op de ondergrond. Regen zorgt er voor dat de machine snel dichtslibt met modder en daardoor niet goed freest. Elke boer weet dat grondbewerking in de regen problemen geeft, dus ook de hovenier dient zich aan deze boeren wijsheid te houden.boomstronk verwijderen in winter, stronkenfrees, bomen kappen

Een boomstronk uitfrezen in bevroren grond is ideaal!

Het maakt voor een krachtige stronkenfrees niet uit wanneer de grond waar de boomstronk staat bevroren is. Het tegendeel is zelfs waar, deze omstandigheden zijn ideaal voor deze werkzaamheden! De slijtvaste widia beitels op het freeswiel snijden gewoon door de harde bevroren zandlaag en de bevroren boomstronk. De vorst zorgt er voor dat de grond poederachtig en droog is en dit maakt het werk gemakkelijk en licht voor de stronkenfrees en de operator.

Het krijgen van koude handen in de winter is echter wel een probleem waar we nog een goede oplossing voor zoeken. De bediener moet goed contact kunnen maken met de stronkenfrees om de freeswerkzaamheden nauwkeurig en vlot te kunnen uitvoeren. De bediening van de machine gaat grotendeels op gevoel, dus het dragen van handschoenen werkt daarbij belemmerend.

Waar op letten als u een boom gaat omzagen bij vorst?

Als de grond stijf bevroren is, dan zijn vaak niet alleen de boomstronk en de wortels in de grond bevroren. Ook de sap houdende stam van de boom kan bevroren zijn. Voor bomen die hier van nature voorkomen, kan dat geen kwaad. De sapstroom van de boom ligt immers stil in de winter en feitelijk zit er geen leven in de boom tot het voorjaar weer begint. Echter met het kappen van een boom bij vorst moet men rekening houden dat stam en takken bevroren kunnen zijn. Hierdoor zijn takken en stam bros in plaats van taai en kunnen onverwacht afbreken tijdens het zagen. Een boom kappen is gevaarlijk werk dat u het best overlaat aan de professional (boomverzorger) met het juiste gereedschap en vakkennis; dit kunnen we niet vaak genoeg benadrukken.